Brancheforeningen af Danske Eksaminerede Hundemassører

Velkommen til DEH’s hjemmeside!

Hvis hunden er menneskets bedste ven,
Så er hundemassøren hundens bedste ven!

Foreningen af Danske Eksaminerede Hundemassører (DEH) er en brancheforening for hundemassører fra godkendte skoler, og har bl.a. til formål at facilitere uddannelse, efteruddannelse, kurser mv. for foreningens medlemmer, og dermed tilstræbe kvalitet og høj faglighed hos vores medlemmer inden for hundemassage og beslægtede fagområder.

Vores medlemmer har et ensartet uddannelsesforløb, og skal bestå en afsluttendeeksamen

Hundemassør er ikke en beskyttet titel, og derfor er der ingen krav til hvilken uddannelse man skal have gennemgået for at kunne kalde sig hundemassør.

Alle DEH’s medlemmer er dyrlægeeksaminerede fra godkendte skoler, og har været igennem et langt og ensartet uddannelsesforløb med en afsluttende eksamen.

Derudover skal alle medlemmer leve op til et regelsæt inden for etik og krav om efteruddannelse.

A person petting a happy mixed breed senior dog
GPS Map to Route Destination network connection Location Street Map with GPS Icons Navigation

Læs mere og find en hundemassør

Her på vores hjemmeside kan du læse mere om, hvorfor massage er godt for vores hunde samt finde en massør i nærheden af, hvor du bor.